මක්නිසාද යත්

>> Friday, October 1, 2010

තව සුළු මොහොතකින්
හෙට

අද වෙයි.
ටක්.ටක්.ටක්.ටක්
යකඩ පාවහන් පයලා
නැඟගෙන නැඟගෙන සිමෙන්ති පඩිපෙල
ඉස්තෝප්පුවේ කැරකෙයි
ඉවසිල්ලක් නොමැතිවම

දොර ඇරපන් දොර ඇරපන්
ටක්.ටක්.ටක්.

කවුද? කවුද?
මම!

මම කියන්නෙ?
අද!

කෝ ඊයේ?

ඊයෙ ගියා අතීතයට.

මක්නිසාද යත්, පිට 1 -2

0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP