අපාර වූ ආකාසේ

>> Wednesday, March 17, 2010

අපාර වූ ආකාසේ
විසිරී සඳ රේඛාවේ
දිලෙන නිවෙන තාරකා සේ
ඔබේ දෑස හා සඳවත
නිවී යේද මා හදවත
ජාති ජාති සන්සාරේ

භාරතීය රාගධාරී සන්ගීතයේ ඛ්යාල් නැමති ප්රකට ගීත ප්රකාරය මෙරටට හඳුන්වා දෙනු පිණිස මහගම සේකරයන් අමරදේවයන් සමීපයේ හිඳ ලියූ ගීතයකි.
ගීතයේ වචන රටාව ඉතාම අල්ප වීමත්, තත් කාලීන නාද නිර්මාණය විසින් අඩ හෝරාවක් පමණ් වුව ගායනා කල හැකි වීමත් මෙහි වෙසෙස් ලක්ෂණයකි.

ඛ්යාල් යන හින්දි වදනේ අරුත නාද ඔස්සේ කල්පනය කිරීමයි. නාද කල්පනා යන්න වඩා උචිතය.ප්රබලව කෙරෙන නාද කල්පනයට පසුබිමක් ලෙස ඉතා අල්ප වූ වදන් ගනනක් ඇත.

මෙම ගීතය රචනා වූයේ වැල්ලවත්ත වෙරළේදීය.0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP