එපා පුතුනේ මුහුදු යන්නට

>> Wednesday, March 17, 2010

එපා පුතුනේ මුහුදු යන්නට 
රෑ දවාලේ හිතුමතේ
ඔරුව යන්නේ මකර කටටයි
සුළං පාරට හසු වෙතේ

මහා මේරුව හැපී පොඩිවී
ඔරුව සුන්වනු ඇත පුතේ
ටිකිරි පුතුනේ කැඩුණු ඔරුවෙන්
කවුරු මෙගොඩට ගොඩ වෙතේ

සංගීතය : සෝමදාස ඇල්විටිගල
ගායනය : අමරදේව

(මූදු පුත්තු නාටකයෙනි.)0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP