මලින් මලේ රේණු උරා

>> Wednesday, March 24, 2010

මලින් මලේ රේණු උරා
රඟන බමර සතර දිගන්තේ
රන් රසු දැල් රාව දිදී
මවයි සීන මදුර වසන්තේ

ජීවිතයේ සැපත උදා කරන විලාසේ
මී බඳුනේ මූණ පෙනී සතුට සිනා සේ
ගී ගයලා මත් වීලා ඔකඳ වෙලා නැලවීලා
සිනහ මුවින් නැගෙන උදම්…

සංගීතය : අමරදේව
ගායනය : අතුල සෝමසිරි සහ පිරිස.

ආදරයයි කරුණාවයි චිත්රපටයෙනි.


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP