ඔන්න බබෝ ඇතින්නියා

>> Wednesday, March 17, 2010

ඔන්න බබෝ ඇතින්නියා
ගල් අරඹේ සිටින්නියා
පුතු ගැන සිහිකරන්නියා
ඇස කඳුළැලි සලන්නියා

උඹෙ අම්මා කොතැන ගියේ
මානිල් මල් විලට ගියේ
ඒ විල මැද පිරුණු දියේ
දුකට හැඬුව කඳුලු තියේ

කන්දෙන් කන්දට පැනලා
ඇඟ ලේ කැටි කිරි කරලා
රන් තැටියේ පුරවාලා
කිරි අරගෙන එයි අම්මා..

සන්ගීතය : අමරදේව
ගායනය : අමිතා වැදිසිංහ.

(ආදරයයි කරුණාවයි චිත්රපටයෙනි)0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP