අපිම තමා වීරයෝ

>> Wednesday, March 17, 2010

අපිම තමා වීරයෝ
අපිම තමා සූරයෝ
මරුට නොබා
දිවි නොතකා
රට රකිනා යෝදයෝ

පර සතුරන් මෙරටට ආ 
ඉස්සර කාලේ
අපිම තමා කඩුව අරන්
යුද්දෙට ආවේ
අද දවසෙත් අපි
යුද්දෙ දිනනවා
රට වෙනුවෙන් රණ
බිම පණ දෙනවා

අපිම තමා මරුට නොබා
පෙරමුණ ගන්නේ
මැරෙන තුරා සතුටු සිතින්
ජය පැන් බොන්නේ…

සන්ගීතය : අමරදේව
ගායනය : අමිතා වැදිසිංහ.

(ආදරයයි කරුණාවයි චිත්රපටයෙනි)


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP