වෙස්සන්තර.

>> Monday, April 26, 2010

වනේ පලාපල නැත පෙර ලෙසිනේ
පෙනේ අසුබ නිමිතිම සැම අතිනේ
විනේ කිමද නොදනිමි දෙවි තුමනේ
ගෙනේ සිතට බිය රෑ දුටු සීනේ

දාර පිඹුරු වග වලසුන් සරනා
ගෝර රුදුරු බිය පිරි වන අරණා
සාමිනි ඔබ හැර නැත වෙන සරණා
බාරයි ඔබ හට මා දරු දෙදෙනා

කලුවන් මිනිසෙකු රෑ නිඳි යානේ
වරලින් ගෙන මා බිම ඇද හෙලුවේ
දෙනුවන් ගලවාගෙන යනු දුටුවේ
කිමදැයි නොදනිමි ඒ දුටු සීනේ

වාත මේඝ හෙන හඬ ගුගුරමිනේ
සීත සුලඟ සැසලෙන ගන අරණේ
සීල බෙලෙන් පිය මහ රජිඳුන්නේ
බීත ඔබට නොවේවා, මා පුතුනේ..!

සංගීතය : අමරදේව
ගායනය: නන්දා මාලනී

වෙසතුරු සිරිත චිත්රපටයෙනි.0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP