වික්රමසිංහ ගීතය.

>> Thursday, April 29, 2010

ජන දිවියේ හද
ගැහෙනා රාවය
ඔබගේ ගීයේ රිත්මයයි
දෙදහස් වසරක සිංහල උරුමය
ඔබගේ ගීයේ ආත්මයයි

ඔබ ලියු පොත්වල නිහඬ අකුරු තුල
ඒ රණ ගී හඬ හදට ඇසේ.
අතීත නටබුන් මැදින් මතුව එන
නවයුගයක මං ලකුණු පෙනේ.

කාලය සමඟින් වෙනස් වෙවී
නව පරපුර හා එකට ගැටී
නව චින්තනයට උල්පත වී
ඔබ අප පෙරමුණ රැගෙන සිටී.

බියෙන් සැකෙන් තොර නිවහල් ලොවකට
රුවන් පසින් වැසි රන් දිවයිනකට
නැවුම් සුවඳ නඟනා නව බිමකට
වරම් ලබා අපි යමු හෙට වනවිට
ඒ යන ගමනේ
ගිරි හෙල් අතරේ
ඉන්ද්රඛීලයක් සේ නොසැලී
පහන් ටැඹක් සේ මඟ එළි කර
ඔබ
සදා අපගෙ ආලෝකය වුව මැන.

බෝඩිම පිට 96


0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP