තල මලේ සින්දුව.

>> Friday, April 2, 2010

බින්දු බින්දු මල්
අතු අග පිපි මල්
අහසේ තරු ගණනේ
පිපී මද සුළඟට ළෙල දෙන්නේ

පුංචි කැකුළු මල්
රේණු ඉදෙන කොට
වටකර උඩුගුවනේ
බමර වැල් කිංකිණි හඬ දෙන්නේ

වලාකුලෙන් බැස
සුරංගනාවන්
අතු අග රඟ දෙමිනේ
තාලයට චාමර සොලවන්නේ

සොඳ ගෙතුමෙන් කල
පබළු පෙලින් පෙල
කිනිති බරින් නැමුනේ
පුරා හඳ පායන සේ දිස්නේ

රිදී කඳන් ලෙස
බෙදී තැනින් තැන
රිදී තොරණ ලෙසින්
ගුවන්තල තල මල බබලන්නේ

වෙහෙරට බැඳි රන්
කරඬුව විලසින්
මුදුනට කොත සැදුණේ
තෙතෙයි තෙයි තල මල බබලන්නේ..

සක්වාලිහිණි පිට 16 -17

0 අදහස්:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP